Reviewdao

Thông báo mới

Chuỗi tăng trưởng liên tục 15 năm của Apple đã "tuột dộc" không phanh

Có lẽ đúng như câu nói “cực thịnh tất suy”, cuối cùng Apple cũng đã chấm dứt chuỗi tăng trưởng doanh thu kinh người của mình sau liên tục 15 năm bứt phá.

Kết quả của quý tài chính thứ tư năm 2016 đã chỉ rõ, doanh thu trong năm 2016 của Apple đã sụt giảm khổng lồ: 18 tỷ USD (từ 234 tỷ USD xuống 216 tỷ USD). Một phần lý do là người dùng hiện nay lâu thay điện thoại mới hơn. Chưa kể đến việc mẫu flagship mới của Apple chưa thực sự đột phá khiến người dùng lưu luyến với mẫu smartphone đang sử dụng hơn.

Nguồn tin
exlarent - 11/01/2017 16:58
Tags :
Bình luận

Đăng ký tài khoản

Đăng nhập tài khoản