Reviewdao

Thông báo mới

Công cụ mã hóa JPEG mới của Google tiết kiệm đến 35% dung lượng mà không giảm quá nhiều chất lượng ảnh

Thuật toán nén ảnh mã nguồn mở mới của Google có khả năng giảm 35% kích thước tệp JPEG mà không ảnh hưởng đến chất lượng ảnh quá nhiều, đồng thời vẫn bảo đảm kết quả tạo ra tương thích với tất cả các trình duyệt web và phần mềm chỉnh sửa ảnh.

Mang tên là Guetzli, bộ mã hoá JPEG mới thực hiện công việc được gọi là lượng tử hóa nén hình ảnh, bằng cách cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa loại bỏ chi tiết để giảm kích thước mà không làm mất quá nhiều chi tiết hình gốc.

Guetzli sử dụng cách thức mà Google gọi là "mô hình tâm lý học" để giảm kích thước tệp, sử dụng nhận thức màu sắc và "che dấu trực quan" kỹ hơn các bộ mã hóa khác. Điều này, tuy nhiên, đi kèm với chi phí, và trong trường hợp này đó là thời gian, vì vậy Guetzli là chậm hơn so với các phương pháp nén hình ảnh khác.

Theo thứ tự từ trái sang là: Ảnh gốc, libjpeg, Guetzli

Theo thứ tự từ trái sang là: Ảnh gốc, libjpeg, Guetzli

Như bạn thấy, bộ mã hóa mới đạt mức tốt hơn libjpeg, tuy nhiên, như đã nói ở trên, cần nhiều thời gian hơn để tạo ra kết quả. Tin tốt là Guetzli là nguồn mở cho mọi người.Nó có thể giúp giảm đáng kể kích thước của nội dung hình ảnh trực tuyến, cũng như trong các ứng dụng. Điều này có nghĩa là thời gian tải nhanh hơn và ít dữ liệu hơn được sử dụng.

Nguồn tin
exlarent - 18/03/2017 23:18
Tags :
Bình luận

Đăng ký tài khoản

Đăng nhập tài khoản